logo

Międzynarodowy Festiwal Akordeonowy w Sulęczynie

Program 2024

14 lipca 2024

19:00

Kościół w Sulęczynie

POD NIEBEM PARYŻA

18 lipca 2024

19:00

Restauracja Maraska

19 lipca 2024

19:00

Park hotelu Leśny Dwór

20 lipca 2024

19:00

Amfiteatr Gminnego Ośrodka Kultury